Felhasználási feltételek

A rendezvény.com oldal üzemeltetője a One Viva Kft.

 

A felhasználási szerződés a One Viva Kft azon feltételeit és magatartási szabályait tartalmazza, melyek elfogadásával Ön regisztrált felhasználója lehet a weboldal szolgáltatásainak.

 

 A felhasználási szerződés a One Viva Kft. azon feltételeit és magatartási szabályait tartalmazza, melyek elfogadásával Ön regisztrált felhasználója lehet a weboldal szolgáltatásainak.

 

A rendezvény.com weboldal egy komplex információs rendszer, melyen keresztül szolgáltatók, szolgáltatás típusok kereshetők valamint online bejelentkezés végezhető a szolgáltatásaikat ily módon megjelenítendő szolgáltatókhoz.

 

1.           A weboldal által működtetett foglalási rendszer és esetleges egyéb szolgáltatások csak és kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető.

 

2.           A felhasználó valóságnak megfelelő személyi adataival (név, email cím, jelszó, telefonszám) köteles regisztrálni a rendszerben, azonban nem köteles ezen túlmenően semmilyen személyes adat szolgáltatására.

 

3.           A One Viva Kft. kötelezi magát arra, hogy a regisztrációban megjelenő adatokat kizárólag a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és tárolja információs rendszerében.

 

4.           A felhasználó tudomásul veszi, hogy a különböző – a rendezvény.com oldalon megjelenő – vállalkozások szolgáltatásainak igénybevételére történő időpont foglalás joga addig illeti meg, amíg a felhasználási feltételeknek megfelelő magatartást tanúsítja. Amennyiben a szabályokat ismételten megszegi, úgy a One Viva Kft-t megilleti a jog, hogy a felhasználót törölje az adatbázisból, és megvonja azt a jogot, hogy a szolgáltatásokat jelen felhasználási lehetőségek körében gyakorolja.

 

5.           A felhasználó vállalja, hogy a foglalt időpontokban a szolgáltatónál megjelenik, vagy amennyiben megjelenésének akadálya van, avagy már nem áll szándékában a szolgáltatás igénybevétele, kellő időben értesíti arról a vállalkozást közvetlenül, vagy jelen weboldal szolgáltatásainak igénybevételével.

 

6.           A felhasználó elfogadja, illetve tudomásul veszi, hogy a szolgáltató jogosult a rendezvény.com felé jelezni, ha a foglalt időpontban nem jelenik meg a felhasználó (jelen szerződést ezzel a mulasztásával megszegi), így felhasználói minősítése romolhat, melynek eredményeként egyes szolgáltatók korlátozhatják vagy megtagadhatják online időpontfoglalását szolgáltatásaik igénybevételéhez.

 

7.           A felhasználót megilleti a jog, hogy az általa igénybevett vállalkozás szolgáltatását a webes felületen értékelje. Az értékelés, mint a véleménynyilvánítási szabadságot a felek tiszteletben tartják, azonban e jog gyakorlása körében is köteles figyelembe venni a felhasználó a jóhiszeműség és a tisztességes joggyakorlás alapelveit. E normák megsértése esetén a One Viva Kft-t megilleti a jog, hogy a felhasználó értékelését a weblapról törölje.

 

8.           A felhasználó tudomásul veszi, hogy írásos nyilatkozatai során nem reklámozhat más szolgáltatást, árut, és egyáltalán nem gyakorolhat olyan magatartást, nem nyilváníthat ki olyan véleményt, mely nem áll okozati összefüggésben az adott szolgáltató tevékenységével. Így különösen nem fogalmazhat meg politikai véleményt, és semmi olyan értékítéletet, mely hátrányos megkülönböztetésre irányul.

 

9.           A felhasználó tudomásul veszi, hogy a One Viva Kft. nem felel sem jogi, sem morális értelemben az adott szolgáltató tevékenységért, így azon túlmenően, hogy a rendezvény.com oldal összehangolja az egyes szolgáltatók és a felhasználók foglalási időpontjait, semmilyen jogviszonyban nem állnak egymással.

 

10.         A One Viva Kft. nem fogad el semmilyen jogcímen ellenszolgáltatást, vagy bármilyen vagyoni előnyt a felhasználóktól azért, hogy a szolgáltatóknál bármilyen kedvezményben részesüljenek, hiszen erre a rendszer sajátosságából fakadóan elméleti lehetőség sincsen. Ennek megfelelően bármilyen kéréssel, panasszal a felhasználó csak és kizárólag a szolgáltatóhoz, vagy annak felügyeleti szervéhez fordulhat.

 

 

A felhasználó jelen szerződést a rendszer használatának megkezdésével elfogadja.